Pablo Picasso - Cubizm/Kubizm
Share Button
Download video/mp4 (medium) 0B
Description: Cubism - the name (from the Latin Cubus - cube) has been used by a critic No. Vauxcellesa for Braque landscapes, characterized by geometric simplification lumps. P. Cezanne inspired many artists saying: "Nature should be recognized through the ball, cylinder and cone. Cubism developed in France at the beginning of the twentieth century, and ended after 1914. The key image of starting a new revolutionary direction, which broke off from the current look at the art work was the "father" of this mode of painting by Pablo Picasso (1881 1973) entitled Lady of Avignon (1907). Novum presented the painting was based on strict terms of a linear distribution of arches and figures . The second "father" was a Georges Braque Cubist (1882 -1963).

Kubizm - nazwa (z łacińskiego cubus - kostka, sześcian) została zastosowana przez krytyka L.Vauxcellesa w odniesieniu do pejzaży Braque'a, charakteryzujących się geometrycznym uproszczeniem brył. P.Cézanne zainspirował wielu artystów słowami: „Naturę należy ujmować poprzez kulę, walec i stożek. Kubizm rozwinął się we Francji na początku XX wieku, a zakończył po 1914 roku. Kluczowym obrazem rozpoczynającym nowy, rewolucyjny kierunek, który zrywał z dotychczasowym spojrzeniem na sztukę było dzieło „ojciec" tego sposobu malowania Pabla Picasso (1881 1973) zatytułowane Panny z Awinionu (1907) . Novum zaprezentowane na obrazie polegało na ostrym ujęciu łuków oraz linearnym podziale figury. Drugim „ojcem" kubizmu był Georges Braque (1882 -1963).
Views:
Added: Feb 27, 2018 at 05:39

Similar Videos
Pablo Picasso
Cubism - Overview from Phil Hansen
Pebeo - Cubism painting technique with Studio Acrylics
Georges Braque
Picasso
Top Twenty Pablo Picasso Paintings
Cubism as 4-Dimensional Art
PABLO PICASSO : LIFE IN PICTURE
Picasso
Picasso Posse: Picasso and Braque: Inventing Cubism
Pablo Picasso
PABLO PICASSO with CHOPIN NOCTURNE
Pablo Picasso Paintings
La vida de Georges Braque
PABLO PICASSO - Música - Oda a la alegría - Beethoven
Pablo Picasso biography (7 of 9)
PABLO PICASSO "In the key of Picasso" - Music by Carlos Vamos
picasso
PICASSO
Witkacy
Pablo Picasso biography (3 of 9)
Pablo picasso 1
Наш стиль - кубизм (Бункер News РЕН-ТВ)
Кубизм
Witold Wojtkiewicz
Sanat Akımları - Kübizm
Picasso - The Cubist Period 1907-1917 - Part 1
In Loving Memory of Heather Bratton
Favorite Artists: Georges Braque
Sir Edwin Landseer